Dönük Olmamalı

  • Düz olmalı !
    Günümüzde üretilen modern arabaların iyi yol tutuşunu sağlamak. Doğru donanım kullanımıyla mümkümdür.
  • Modern kapılar bir çok nedenden dolayı düz kalmalıdır. Birleşim parçaları iyi şekilde çalışmalı,Ne ses nede soğuk geçebilmelidir.İç dolgusu Sauerland Okallevha olan kapılar düzgün biçimde kapanır.