YANGIN Esnasında Yapılması Gerekenler! / 2
YANGIN Esnasında Yapılması Gerekenler! / 2
  • 01 Haziran 2018

Yangın kapısı ve Kapı Altı Giyotini önemi !

*Farzedelim yüksek bir apartmanın 16. katındasınız, pencereden kaçamazsınız, hol duman doludur. Ne yaparsınız?

a) Apartman odasına geri dönüp itfaiyeyi çağırırım.
b) Kapı aralıklarını ıslak havlu ile kapatırım.
c) Yakın çevrede alev olup olmadığını kontrol ederek, üstteki pencereyi hafif aralar, zemine yakın yerden nefes alırım.
d) Pencerede durarak yangını duyururum.

Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

İtfaiyeciler kullanmanızı önermedikçe asla asansöre binmeyiniz.
Eğer apartmanınızı terk edememişseniz pencerenin alt kısmına eğilerek temiz hava teneffüs ediniz. Kapı çevresi aralıklarını kapatan ıslak havlu, dumanın içeri sızmamasına yardım edecektir.

www.kapialtigiyotini.com

"Bu yazı Frank Fiel’in Reader’s Digest Kasım’89 da çıkan derlemesinin Hotel Pullman Etap Teknik Müdürü Sn.Haydar Durmaz tarafından 1990 yılında tercümesinden alınmıştır.